Wat willen wij bereiken?

We willen dat iedere inwoner van Alphen-Chaam volwaardig mee kan doen aan onze samenleving. Hierbij moeten inwoners zelf de regie over hun leven in handen nemen én inwoners moeten elkaar daarbij helpen. Inwoners die door omstandigheden tekort schieten in hun zelfredzaamheid en niet kunnen deelnemen aan de samenleving ondersteunen we hierbij, waarbij we onze ondersteuning aansluiten op wat deze inwoners (op termijn) zelf of binnen hun eigen netwerk kunnen organiseren.

Wat gaan we ervoor doen?