Wat willen wij bereiken?

We streven naar een gemeente die aantrekkelijk is voor onze eigen inwoners maar ook aantrekkingskracht heeft op toeristen en recreanten. Daarbij hoort een groene uitstraling.

We willen dat alle inwoners van onze gemeente ook mee kunnen doen aan de samenleving. Sport, cultuur en recreatie vormen belangrijke thema's waarbinnen participatie concreet gestalte krijgt. We willen dat we op deze terreinen een kwalitatief goed en gevarieerd voorzieningenaanbod hebben, die onze inwoners uitnodigen tot deelname aan sport-, culturele en recreatieve activiteiten.

Wat gaan we ervoor doen?