Wat willen wij bereiken?

Onze gemeente beschikt over adequate schoolgebouwen, die de mogelijkheid bieden tot het geven van modern onderwijs in een gezond leefklimaat.
We willen dat er goede doorgaande leerlijnen zijn en dat kinderen met ontwikkelachterstanden snel worden gesignaleerd en goed begeleid worden.
Het is belangrijk dat jongeren een startkwalificatie verwerven. Daarom zijn we alert op schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten en voeren we hier met onze partners een consequent beleid in.

Wat gaan we ervoor doen?