Wat willen wij bereiken?

Wij streven naar een veilige leefomgeving voor alle bewoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente. In regionaal verband zetten wij in op een adequate organisatie voor de beheersing van rampen.    

Wat gaan we ervoor doen?