Wat willen wij bereiken?

In onze dienstverlening excelleren wij in 'klein zijn'.
We dragen bij aan een betere interne sturing door de gemeenteraad.

Voor de doelstellingen met betrekking tot de overige taakvelden wordt verwezen naar een
bespreking in met name de diverse paragrafen van deze begroting.

Wat gaan we ervoor doen?