In de programmabegroting hebben wij per programma een inhoudelijke, beleidsmatige toelichting en een analyse van de baten en lasten ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar  opgenomen. Om de financiële analyses en toelichtingen niet zowel in de programmaverantwoording en het overzicht van baten en lasten op te nemen, verwijzen wij voor de analyse en toelichting van de  baten en lasten per programma ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar naar het onderdeel “Wat heeft het gekost?” van de programmabegroting.

Programma

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 0

771

288

482

1.091

427

664

1.118

230

888

1.118

230

888

1.118

230

889

1.095

230

865

Programma 1

824

10

814

1.114

13

1.101

1.083

13

1.070

1.098

13

1.084

1.113

13

1.100

1.128

13

1.114

Programma 2

764

51

713

2.329

14

2.315

1.197

14

1.183

1.203

14

1.189

1.212

14

1.198

1.275

14

1.261

Programma 3

39

2

37

56

3

54

57

3

54

47

3

44

47

3

45

47

3

45

Programma 4

710

48

662

653

64

589

683

64

619

709

64

645

862

64

798

860

64

796

Programma 5

1.416

150

1.266

1.843

141

1.702

1.868

160

1.709

1.875

171

1.704

1.915

171

1.744

1.900

171

1.729

Programma 6

5.966

1.525

4.441

6.062

1.107

4.955

6.147

1.202

4.946

6.000

1.202

4.798

5.947

1.202

4.745

5.946

1.202

4.744

Programma 7

2.256

2.536

-280

2.299

2.475

-176

2.213

2.445

-232

2.257

2.489

-232

2.296

2.533

-237

2.284

2.533

-250

Programma 8

1.900

3.505

-1.605

1.745

1.915

-170

1.274

2.368

-1.094

1.093

1.161

-68

1.314

1.689

-374

1.521

1.324

198

Subtotaal programma's

14.645

8.117

6.529

17.193

6.159

11.033

15.641

6.498

9.142

15.399

5.346

10.053

15.826

5.918

9.908

16.056

5.553

10.503

Alg. dekkingsmiddelen

270

13.861

-13.590

109

12.970

-12.861

203

13.590

-13.387

347

13.870

-13.523

494

14.062

-13.568

581

14.250

-13.669

Overhead

6.270

48

6.222

3.145

0

3.145

3.083

0

3.083

3.041

0

3.041

3.013

0

3.013

3.013

0

3.013

VpB

0

0

0

9

0

9

42

0

42

20

0

20

28

0

28

34

0

34

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

80

0

80

80

0

80

80

0

80

80

0

80

Saldo baten en lasten

21.186

22.025

-839

20.456

19.129

1.326

19.049

20.088

-1.040

18.887

19.216

-328

19.441

19.980

-539

19.764

19.803

-39

Reserves programma 0

0

0

0

204

119

84

125

100

25

5

52

-47

5

63

-58

5

34

-29

Reserves programma 1

12

233

-221

0

69

-69

0

68

-68

0

68

-68

0

68

-68

0

68

-68

Reserves programma 2

1.362

34

1.328

496

1.636

-1.140

293

303

-10

210

219

-8

2.211

2.225

-14

0

78

-78

Reserves programma 3

497

451

46

0

30

-30

0

10

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 4

22

42

-19

0

0

0

0

28

-28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 5

325

203

121

205

36

169

38

43

-5

38

33

5

38

33

5

38

33

5

Reserves programma 6

165

399

-234

0

41

-41

0

147

-147

0

34

-34

0

17

-17

0

17

-17

Reserves programma 7

96

83

13

0

1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 8

0

23

-23

428

50

378

2.373

1.188

1.185

517

246

271

1.129

548

581

8

0

8

Subt. mutaties reserves

2.479

1.469

1.010

1.333

1.982

-649

2.829

1.888

941

770

652

118

3.383

2.954

429

51

230

-179

Resultaat

23.666

23.494

171

21.788

21.111

677

21.878

21.976

-98

19.657

19.868

-210

22.824

22.935

-111

19.815

20.033

-218