De bedrijfsvoering van de gemeente Alphen-Chaam is vanaf 1 januari 2016 ondergebracht in de ABG organisatie. Het is een ambtelijke fusie, de gemeenten blijven bestuurlijk zelfstandig.

In juli 2017 is de begroting 2018 van de fusieorganisatie in de gemeenteraad van Alphen-Chaam behandeld. In deze begroting hebben wij er nadrukkelijk voor gekozen om niet alleen een cijfermatige begroting te presenteren. Wij hebben aan deze begroting ook beleidsaspecten toegevoegd. Wij hebben hierbij de volgende documenten als basis gebruikt: de kaders voor de ambtelijke fusie (o.a. financiële kaders), het visiedocument en de bijgestelde begroting 2017.

Bij de presentatie van de beleidsaspecten hebben we in de begroting gekozen voor de indeling die we ook hebben gebruikt bij de missie en visie van de ABG organisatie.
De missie van de organisatie luidt:

“Met passie werken wij voor de besturen en de lokale samenleving van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen” .

In de visie is uitgelegd hoe deze missie wordt vormgegeven:
“Wij versterken het goede van een kleine gemeente, en combineren dat met de grotere professionaliteit van een middelgrote gemeente. De medewerkers van onze organisatie staan samen voor het geheel. Wij vertrouwen op de lokale kracht van de samenleving en versterken die waar nodig door toegevoegde waarde te bieden en door te faciliteren, te stimuleren en te participeren. Wij denken in mogelijkheden, niet in regels. We maken onderdeel uit van de lokale netwerken in onze kernen. Wij werken met maatschappelijk geld, en zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk te werken. Wij stellen de medewerkers van de organisatie in staat hun talenten te ontwikkelen.”

Vanuit de missie en de visie is de visie op de organisatie uitgewerkt in de volgende onderdelen:

  • Cultuur;
  • Sturingsfilosofie/Managementstijl;
  • Personeelsbeleid;
  • Organisatiestructuur;
  • Governance;
  • Werkprocessen;
  • Huisvesting;
  • Informatisering en automatisering;
  • Dienstverlening.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de begroting van de ABG-organisatie.