Rewin West-Brabant

Vestigingsplaats:

Breda

Aard verbonden partij:

Naamloze Vennootschap

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder van Dijk

Openbaar belang:

Stimuleren vestiging van bedrijven in West-Brabant

Financieel belang:

Bijdrage 2018 € 25.186

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in de raad van Commissarissen

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2016

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2016

2016

€ 577

€ 1.036

€ 1.095

€ 869

€ 209