Intergas Holding

Vestigingsplaats:

Oosterhout

Aard verbonden partij:

  Besloten Vennootschap Intergas Holding BV wikkelt de verkoop uit 2011 af    
  van Intergas Energie BV (netbeheer) en Intergas Gasnetwerk BV (infrabedrijf)
  aan Enexis Holding BV.

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder van Dijk

Openbaar belang:

Zorgdragen voor de goede afwikkeling van de verkoop van Intergas

Financieel belang:

  Participatie van 1,93% in het aandelenkapitaal

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Via aandeelhoudersvergadering

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2016

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2016

2017

€ 9.952

€ 10.067

€ 179

€ 182

-€ 115