Brabant Water

Vestigingsplaats:

's-Hertogenbosch

Aard verbonden partij:

Naamloze Vennootschap

Best. vertegenwoordiger:

Burgemeester Minses

Openbaar belang:

Zorgdragen voor de openbare watervoorziening

Financieel belang:

Niet van toepassing

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Via aandeelhoudersvergadering

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2016

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2016

2016

€ 524.000

€ 560.000

€ 397.000

€ 399.000

€ 36.000