Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Vestigingsplaats:

Breda

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder van de Heijning

Openbaar belang:

Waarborgen doelmatige aanwending gelden bestemd voor narzorg

Financieel belang:

Niet van toepassing

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Zitting in bestuursraad van het Provinciaal Nazorgfonds

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2018

31-12-2018

1-1-2018

31-12-2018

2018

€ 1.134

€ 1.070

€ 24.303

€ 25.308

€ 0