Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Vestigingsplaats:

Breda

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder Janssen

Openbaar belang:

Uitvoeren taken op het gebied van de leerplicht

Financieel belang:

Bijdrage 2018 € 35.151

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Stemrecht in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2018

31-12-2018

1-1-2018

31-12-2018

2018

€ 0

€ 0

€ 1.400

€ 1.400

€ 0