GGD West-Brabant

Vestigingsplaats:

Breda

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder Janssen

Openbaar belang:

Leveren van een bijdrage aan de openbare gezondheidszorg

Financieel belang:

Bijdrage 2018 € 354.238

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Stemrecht in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2018

31-12-2018

1-1-2018

31-12-2018

2018

€ 4.675

€ 4.675

€ 10.389

€ 10.389

€ 0