Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord  

Vestigingsplaats:

's-Hertogenbosch

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder Janssen

Openbaar belang:

Samenwerking op het gebied van ambulancevervoer

Financieel belang:

Niet van toepassing

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Stemrecht in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2018

31-12-2018

1-1-2018

31-12-2018

2018

€ 12.480

€ 12.453

€ 20.359

€ 21.893

€ 0