Omgevingsdienst Midden- en West Brabant  

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder van de Heijning

Openbaar belang:

Samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Financieel belang:

Bijdrage 2018 € 245.652

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2018

31-12-2018

1-1-2018

31-12-2018

2018

€ 1.311

€ 1.708

€ 6.850

€ 6.550

€ 23