Diamantgroep

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder van Dijk

Openbaar belang:

  Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening

Financieel belang:

Bijdrage 2018; bijdrage in eventueel nadelig resultaat

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Zitting in het bestuur gemeenschappelijke regeling

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2018

31-12-2018

1-1-2018

31-12-2018

2018

€ 1.117

€ 169

€ 11.123

€ 110.473

-€ 940