Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Burgemeester Minses

Openbaar belang:

Samenwerking op het terrein van openbare veiligheid

Financieel belang:

Bijdrage 2018 € 586.882

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2018

31-12-2018

1-1-2018

31-12-2018

2018

€ 17.970

€ 15.818

€ 47.667

€ 57.810

€ 0