ABG-organisatie

Vestigingsplaats:

Alphen

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Burgemeester Minses en Wethouder van Dijk

Openbaar belang:

Behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en uitvoeringstaken van de deelnemende gemeenten

Financieel belang:

Bijdrage 2018 € 6.121.081

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2018

31-12-2018

1-1-2018

31-12-2018

2018

€0

€ 0

€ 4.600

€ 4.639

€ 0